Virtuális mikroszkóp kollaboratív alkalmazásai az oktatásban

 • A kedvezményezett neve: AENSys Informatikai Kft.
 • A projekt címe:„Virtuális mikroszkóp kollaboratív alkalmazásai az oktatásban”
 • A szerződött támogatás összege: 105.356.039 Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 64,58%
 • A projekt mérföldkövei:
  1. Oktatásspecifikus virtuális mikroszkóp kutatás – Elemzési és tervdokumentáció, valamint prototípusok elkészítése. 
  2. Oktatásspecifikus virtuális mikroszkóp megvalósítása – A kutatási fázis tervei és prototípusai alapján az üzleti tervet támogató szoftverek, szoftver és üzleti tervet támogató dokumentációk létrehozása. 
 • A projekt kezdete: 2021. szeptember 01.
 • A projekt fizikai befejezési dátuma: 2023. augusztus 31.
 • Projekt azonosító száma:2020-1.1.2-PIACIKFI-2021-00209

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja az, hogy létrehozzunk egy olyan SaaS (Software as a Service) rendszert, illetve ehhez szükséges, akár önmagukban is értékesíthető szoftver komponenseket, amely virtuális mikroszkóp szolgáltatást tud nyújtani különböző külső minőség-ellenőrzési és oktatási intézmények oktatási folyamataihoz. A rendszer értékét a szoftveren és szolgáltatáson túl a projekt során kiépített adatvagyon is egyedivé teszi. Tervezett megoldásunk nemzetközi szinten is jelentős, nagyobb egyetemek és kutatólaboratóriumok is képesek alkalmazni azt az innovatív megoldást, amely fejlesztésünk segítségével létrejön.

 

Sajtóközlemények

 

Sajtóközlemény, 2021.09.20.

Az AENSys Informatikai Kft. sikerrel pályázott és támogatásban részesült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2020-1.1.2-PIACI KFI konstrukcióján a „Virtuális mikroszkóp kollaboratív alkalmazásai az oktatásban” elnevezésű projektjével. A projekt célja az, hogy létrehozzunk egy olyan SaaS (Software as a Service) rendszert, illetve ehhez szükséges, akár önmagukban is értékesíthető szoftver komponenseket, amely virtuális mikroszkóp szolgáltatást tud nyújtani különböző külső minőség-ellenőrzési és oktatási intézmények oktatási folyamataihoz. A rendszer értékét a szoftveren és szolgáltatáson túl a projekt során kiépített adatvagyon is egyedivé teszi. Tervezett megoldásunk nemzetközi szinten is jelentős, nagyobb egyetemek és kutatólaboratóriumok is képesek alkalmazni azt az innovatív megoldást, mely fejlesztésünk segítségével létrejön. Jelen pillanatban a külső minőségellenőrzésben (EQA) dolgozók, illetve a laborok vizsgáztatása megoldott. Jelenleg viszont nem áll rendelkezésre olyan oktatási rendszer, amely a külső minőségellenőrzési laborokban dolgozó laboránsok képzését támogatja. A projekt során tehát laboránsokat oktató, illetve oktatástámogató megoldást fejlesztünk, mely során széleskörű minta-gyűjtési és annotálási megoldással lehetőséget ad arra, hogy adatokat gyűjtsünk és a feldolgozás során a találatok alapján a rendszerünk rátanuljon a kiértékelésekre. Ezáltal a képzések személyre szabhatóvá válnak. A termékünket egy olyan SaaS platformként képzeljük el, ami más online platformokhoz hasonlóan, illetve azokat kiegészítve a világon széleskörűen online elérhető mind mobil eszközökön, mind weben. Projektünk eredménytermékei:

1. Adattárház: a képek mellett hatékony adatszerkezetekben biztosítja az annotált adat tárolását, exportálását, értékesítését. Ilyen, online értékesíthető adattárház a piacon még nem elérhető.

2. Megjelenítő: webes, mobilos környezetben biztosítja a minták és annotációk megjelenítését, kollaboratív vagy kompetitív működést biztosítva. Ilyen rendszer részfunkcióit tekintve elérhető, azonban ezek létezése és felhasználása szigetszerű az általunk tervezett rendszerrel ellentétben.

3. Feladat/kérdőívkészítő és kiértékelő rendszer: képes megtanulni a hallgatók korábbi hibáit, és az alapján célzott feladatokat adhat. Ez tanuló profilozás segítségével valósulhat meg. Továbbá létrejön egy

4. járulékos eredménytermék, ez egy címkézett adatbázis, mely supervised vagy unsupervised learning megoldásoknak bemenetet biztosít.

A projektmegvalósítás kezdése 2021. szeptember 1., várható befejezése 2023. augusztus 31.

A 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00209 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított 105.356.039 Ft támogatással, a Piacvezérelt Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati program finanszírozásában valósul meg.

 

Sajtóközlemény, 2023.09.04.

Befejeződött az AENSys Informatikai Kft. „Virtuális mikroszkóp kollaboratív alkalmazásai az oktatásban” elnevezésű projektje, mely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati program finanszírozásában valósult meg.
A projekt célja az volt, hogy létrehozzunk egy olyan SaaS (Software as a Service) rendszert, illetve ehhez szükséges, akár önmagukban is értékesíthető szoftver komponenseket, amely virtuális mikroszkóp szolgáltatást tud nyújtani különböző külső minőség-ellenőrzési és oktatási intézmények oktatási
folyamataihoz. Tervezett megoldásunk nemzetközi szinten is jelentős, nagyobb egyetemek és kutatólaboratóriumok is képesek alkalmazni azt az innovatív megoldást, mely fejlesztésünk segítségével létrejött. A projekt eredményeként rendelkezésre áll egy olyan oktatási rendszer, amely mikrobiológia
oktatást, illetve akár külső minőségellenőrzési laborokban dolgozó laboránsok képzését támogatja. A projekt során olyan laboránsokat oktató, illetve oktatástámogató megoldást fejlesztettünk, mely során széleskörű minta-gyűjtési és annotálási megoldással lehetőséget ad arra, hogy adatokat gyűjtsünk és a
feldolgozás során a találatok alapján a rendszerünk rátanuljon a kiértékelésekre. Ezáltal a képzések személyre szabhatóvá váltak. A termékünk egy olyan SaaS platformként működik, ami más online platformokhoz hasonlóan, a világon széleskörűen online elérhető weben. Projektünk eredménytermékei:

1. Adattárház: a képek mellett hatékony adatszerkezetekben biztosítja az annotált adat tárolását, exportálását, értékesítését. Ilyen, online értékesíthető adattárház a piacon nem volt eddig elérhető.

2.Megjelenítő: webes környezetben biztosítja a minták és annotációk megjelenítését, kollaboratív vagy kompetitív működést biztosítva. Ilyen rendszer részfunkcióit tekintve elérhető volt korábban, azonban
ezek létezése és felhasználása szigetszerű az általunk fejlesztett rendszerrel ellentétben.

3.Feladat/kérdőívkészítő és kiértékelő rendszer: képes megtanulni a hallgatók korábbi hibáit, és az alapján célzott feladatokat adhat, ez tanuló profilozás segítségével valósult meg. Továbbá létrehozható egy 4.járulékos eredménytermék, ez egy címkézett adatbázis, mely supervised vagy unsupervised learning megoldásoknak biztosít bemenetet.

A projekt megvalósítása 2021. szeptember 1.-től 2023. augusztus 31.-ig tartott.
A 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00209 számú projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a Piacvezérelt Kutatás Fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati program finanszírozásában valósult meg.

 

 

 

 

 

Az NKFI alapból megvalósult projektünk célja, hogy a prezentációs tool segítségével segítsük az oktatók, szervezetek, trénerek munkáját azzal, hogy könnyebben és érthetőbben tudják átadni a tananyagot célközönségük számára. Ezt könnyen elkészíthető prezentációkkal, interaktív diatípusokkal, AI generált kérdéssorokkal igyekszünk elérni. A hallgatók már az előadások alkalmával, mobiltelefonjuk segítségével tudnak válaszolni az elhangzott kérdésekre, ezáltal könnyebben bevonhatóak az óra menetébe, és figyelmük is több ideig fennmarad.

További információk: https://aensolutions.com/ és a https://vivicon.eu/